Používáme Cookies, abychom mohli provozovat tyto internetové stránky a zlepšovat Vaši uživatelskou spokojenost.

  • Produktheader - Airbox Regelungen

Developed by jtemplate

Řízení a ovládání sestavných klimatizačních jednotek Airbox

Všeobecné

Regulace, která je přizpůsobena přístrojům Airbox, poskytuje optimum komfortu a bezpečnosti při obsluze, kontrole a servisu zařízení. Regulační přístroje se vyrábí podle směrnic VDE a splňují požadavky platných směrnic EU. Tak nabízí skříňové klimatizační přístroje společnosti Rosenberg společně s regulacemi upravenými podle přání zákazníka optimální jednotku.  Tímto konceptem je dosaženo maximálního komfortu a nejvyššího pohodlí při minimálním použití energie a nákladů.

Konstrukční řady regulací společnosti Rosenberg jsou vhodné pro regulace teplot přiváděného a odváděného vzduchu, a dále regulace teplot vzduchu v místnosti.  Regulace se používají k transformátorovému řízení přímo poháněných ventilátorů, k ovládání standardních motorů, měničů kmitočtu a motorů EC. K realizaci četných regulačních a řídících úkolů u vzduchotechnických zařízení se používají výlučně regulátory, které jsou spolehlivé a umožňují vysokou přesnost regulací.

Kompaktní regulátor konstrukční řady MSD..TR a RTE/D..TR

Řada kompaktních regulátorů MSD... TR (pro standardní motory) nebo RTE/D...TR (pro motory s vnějším rotorem) jsou obzvláště vhodné pro regulace teplot místnosti nebo přiváděného vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních a splňují nejdůležitější regulačně technické základní funkce. K regulaci teplot slouží nastavitelný regulátor, v němž je uloženo devět různých volitelných schémat větracích zařízení.

Ve spojení se senzorem prostoru a přiváděného vzduchu v kanálovém systému se nastavuje teplota prostoru a teplota přiváděného vzduchu přes regulační desku, která je součástí konstrukční řady kompaktních regulátorů. Regulace TR má k dispozici obslužný tablet, který je ve dveřích spínací skříně. Snadno se obsluhuje a má dvouřádkové zobrazení textu.  Na tomto ovladači lze provádět úpravy ve vztahu k regulační trase. Nastavit zde lze i týdenní program spínání a vypínání zařízení, resp. nastavení různých požadovaných hodnot teplot s třemi časy spínání pro den.

Každá regulace TR má zařízení pro ochranu motoru, která zajišťuje optimální ochranu motoru u motorů s tepelným kontaktem nebo studeným vodičem. Při překročení maximální přípustné teploty vinutí dojde k odpojení motoru ze sítě.

Konstrukční řada regulátorů Airtronic

U konstrukční řady regulátorů Airtronic bylo využito nejmodernější technologie DDC. S regulací Airtronic lze vedle ovládání standardních motorů a motorů s vnějším rotorem ovládat také měnič kmitočtu a energeticky úsporné ventilátory EC.  K výhodám této technologie je nutno uvést možnost individuálního přizpůsobení pro velmi mnoho aplikací dle přání zákazníků. Technologie Airtronic je vhodná pro nejčetnější regulační funkce.  Airtronic je k dispozici ve dvou provedeních - Airtronic Basic a rozsáhlejšíAirtronic D, které se liší v počtu maximálních vstupů a výstupů, přičemž každé vzduchotechnické zařízení se programuje zvlášť.

K dispozici jsou funkce jako regulace tlaku, regulace průtoku nebo ovládání ventilátorů podle kvality vzduchu nebo CO2. Na vyžádání zajistíme připojení regulace Airtronic s pomocí LON-Bus nebo Modbus k nadřazené GLT.

Ovládací panel

Ovládací tablet je zabudován přímo ve spínací skříni. Lze dodat i jako dálkové ovládání. Nastavit zde lze i týdenní program spínání a vypínání zařízení, resp. nastavení různých požadovaných teplot a požadavky na větrání se sedmi časy spínání za den. Dálková hlášení, stavy zařízení a vnitřní nastavení se zobrazují v textu na displeji.

Obě konstrukční řady regulátorů, Airtronic a TR, mají jeden hlavní spínač. Tím je možné zajistit volné zapínání celého větracího zařízení.

 

Stáhnout

Katalog: Regulační přístroje Katalog: Regulační přístroje

Formát souboru: .pdf

Velikost souboru: 4.11 MB