Používáme Cookies, abychom mohli provozovat tyto internetové stránky a zlepšovat Vaši uživatelskou spokojenost.

  • Slideshow - Impressum (DE)

Developed by jtemplate

Impresum

Informace o firmě

Rosenberg s.r.o.
Klenčí 101
CZ-34534 Klenčí pod Čerchovem
Tel +420 379 775 811
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.rosenberg.cz


IČ: 00870226, DIČ: CZ00870226
OR: Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 4984
Jednatelé: Karl Rosenberg, Karel Šnour

Podmínky užívání, ochrana dat a právní upozornění

1. Rozsah použití

Užívání webových stránek (dále: "webové stránky") nabízených firmou Rosenberg s.r.o. (Rosenberg) je přípustné výhradně podle těchto podmínek.

2. Výkony

Rosenberg poskytuje na webových stránkách informace, software a dokumentaci ke čtení nebo stažení. Rosenberg je oprávněn provoz webových stránek kdykoliv částečně nebo zcela zastavit. Vzhledem k vlastnostem internetu a počítačových systémů nepřebírá Rosenberg žádnou záruku za nepřetržitou použitelnost webových stránek.

3. Práva na užívání informací, softwaru a dokumentace

Užívání informací, softwaru a dokumentace poskytovaných na webových stránkách podléhá těmto podmínkám nebo, v případě aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace, příslušným licenčním podmínkám sjednaným již dříve s firmou Rosenberg. Samostatně dohodnuté licenční podmínky, např. pro stahování softwaru, mají přednost před těmito podmínkami. Rosenberg vyhrazuje uživateli nevýhradní a nepřenosné právo na užívání informací, softwaru a dokumentace přenechaných prostřednictvím webových stránek v dohodnutém rozsahu nebo, pokud taková dohoda není uzavřena, v rozsahu, který odpovídá účelu zamýšlenému firmou Rosenberg při jejich poskytování a přenechávání. Informace, software ani dokumentaci nesmí uživatel nikdy prodávat nebo pronajímat třetím osobám. Pokud zákonné právní předpisy nedovolují jinak, nesmí uživatel měnit, převádět na nižší stupeň nebo překládat software ani jeho dokumentaci, ani z nich vyjímat jednotlivé části. Uživatel si smí zhotovit jednu záložní kopii softwaru, je-li taková kopie potřebná pro zabezpečení budoucího používání na základě těchto podmínek pro užívání. Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorským zákonem, mezinárodními smlouvami o autorském právu a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Uživatel musí tato práva respektovat, zejména nebude z informací, softwaru ani dokumentace ani z jejich kopií odstraňovat abecedně číslicovou identifikaci, značky a záznamy o autorských právech. §§ 69a a další autorského zákona zůstávají nedotčeny.

4. Duševní vlastnictví

Bez ohledu na zvláštní ustanovení v bodu 4 těchto podmínek pro užívání nesmí být informace, značka a ostatní obsah webových stránek bez předchozího písemného souhlasu firmy Rosenberg měněny, kopírovány, rozmnožovány, prodávány, pronajímány, užívány, doplňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem zužitkovávány. Kromě zde výslovně vymezených užívacích nebo jiných práv nejsou uživateli vyhrazena žádná další práva jakéhokoli druhu, zejména právo k názvu firmy a průmyslovým ochranným právům, jako jsou patenty, užitné vzory nebo značky, přičemž Rosenberg není povinen taková práva vyhradit.

5. Externí odkazy (hyperlinks)

Webové stránky mohou obsahovat odkazy (hyperlinks) na webové stránky třetích subjektů. Rosenberg není odpovědný za obsahy těchto webových stránek ani nepovažuje tyto webové stránky a jejich obsahy za vlastní, protože Rosenberg informace na takových stránkách ani nekontroluje, ani nenese odpovědnost za obsahy a informace na nich uvedené. Jejich užívání provádí uživatel na vlastní riziko.

6. Odpovědnost za právní a věcné vady

Jestliže jsou informace, software nebo dokumentace přenechávány bezplatně, je odpovědnost za věcné a právní vady informací, softwaru a dokumentace vyloučena, zejména z hlediska jejich správnosti, bezchybnosti, porušení ochranných a autorských práv třetích subjektů, úplnosti a/nebo použitelnosti, a to s výjimkou úmyslu nebo lstivého jednání. Informace na webových stránkách mohou obsahovat specifikace nebo všeobecné popisy technických možností produktů, které v konkrétním případě (např. z důvodu modifikace produktu) nemusí být vždy platné. Požadované výkonové znaky produktů musí být proto v konkrétním případě při nákupu dohodnuty samostatně.

7. Ochrana dat

Prostřednictvím našich webových stránek neregistrujeme žádné osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla nebo emailové adresy) s výjimkou případů, kdy jsou nám tato data poskytována dobrovolně (např. při registraci, dotazech na názory, objednávkách katalogů). Podrobnější informace naleznete v sekci Soukromí.

8. Salvátorská doložka

Pokud jsou jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinná nebo se takovými stanou, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy.