Používáme Cookies, abychom mohli provozovat tyto internetové stránky a zlepšovat Vaši uživatelskou spokojenost.

  • Slideshow - Products - Div - AHU

Developed by jtemplate

Kompaktní klimatizační jednotky se zpětnou rekuperací tepla

Více než pouze efektivní

Kvůli stále se zefektivňujícím tepelným izolacím četných budov mohlo dojít k velkým omezením úbytku topné energie. Provozovatelé tedy díky snižování nákladů za energie šetří hotové peníze, u mnoha budov již ovšem, z důvodu jejich vzduchové nepropustnosti, neprobíhá přirozená výměna vzduchu. Následky nesou lidé, kteří tráví čas uvnitř těchto budov. Kvalita vzduchu často téměř vůbec nesplňuje původní očekávání, vzduch působí spotřebovaně a zatuchle. Větrání okny může pomoci, není ovšem vždy možné je využívat nebo může způsobovat významné omezení komfortu průnikem studeného vzduchu a průvanem. Současně pak dochází k tomu, že náročně získaný potenciál energetické úspory, který vznikl zamezením úniku teplého pokojového vzduchu, přijde zejména v zimním období nazmar.

Naprosto však není nutné, aby si energeticky smysluplně realizované stavby jakýmkoli způsobem protiřečily s příjemným vnitřním klimatem. Řešením tohoto problému je "mechanické větrání".

Avšak i u mechanického větrání existují rozdíly. Stále se zvyšují požadavky na větrací systémy díky četným předpisům a směrnicím o úsporách energií a hygieně vzduchu prostředí.  Objevuje se mezera v optimálním využití plochy prostoru. Zde totiž není použití velkých skříňových větracích zařízení jako jediné centrální řešení dostačující. A proto i komplexní a časově velmi náročná plánování a osazení skříňovými větracími zařízeními a obrovské náklady na kabeláž elektrikářů na místě pracoviště ospravedlňují používání kompaktních zařízení s již hotovou kabeláží větracích zařízení včetně pevně stanovených komponent.

SupraBox COMFORT pro příjemné klima

Rosenberg EC-TechnologieKompaktní větrací přístroje SupraBox COMFORT poskytují velkou úsporu místa a vyznačují se zejména svojí energetickou efektivitou.  Použité protiproudové výměníky tepla dosahují stupně účinnosti nad 90%. Veškeré ventilátorové jednotky jsou poháněny efektivními motory EC z výroby společnosti Rosenberg. Tato vysoká míra úspory energie zajišťuje nízké provozní náklady, navíc při současné ochraně životního prostředí nezatěžováním produkty CO2. Regulace byla koncipována speciálně pro obsluhu větracího přístroje SupraBox COMFORT a poskytuje optimum komfortu a bezpečnosti při obsluze, kontrole a bezpečnosti při obsluze a servisu zařízení. Všechny vnitřní komponenty přístroje jsou již při dodání k dispozici s kompletní kabeláží - plug & play.

Kompaktní větrací přístroje řady SupraBox COMFORT jsou vhodným úsporným systémem větrání pro nemovitosti jako jsou restaurace, prodejní prostory, hotely, kancelářské objekty a mnoho dalšího.  Větrací přístroje SupraBox COMFORT jsou volitelně k dispozici jako varianta s horizontálními (H) a vertikálními (V) přípoji, jako i stropní verze (D)  - například pro vestavbu do mezipater.  Jmenovitý výkon vzduchu přístrojů se zde pohybuje od 800 - 5.000 m³/h. Větší flexibilitě slouží široký program příslušenství.

SupraBox COMFORT (H) s horizontálním připojením

SupraBox COMFORT (V) s vertikálním připojením

SupraBox COMFORT (D) jako stropní verze

Větrací přístroje SupraBox DELUXE pro komfortní větrání bez průvanu

Bestes Produkt des Jahres 2013Větrací přístroje SupraBox DELUXE byly vyvinuty speciálně pro přímá necentrálně situovaná rozmístění v prostoru. Představují důmyslně koncipovaný systém větrání, ze kterého profitují jak osoby v místnosti, tak i provozovatelé.

U těchto zařízení se můžeme spolehnout na zajištění rovnoměrného rozložení vzduchu bez průvanu, pomocí zdrojového výstupu vzduchu, který je integrován v přístroji. Pro minimální zatížení hlukem (při hladině akustického tlaku 35 dB(A) v prostoru ve vzdálenosti 1m) je zajištěno nerušené využívání prostoru.

Přístroje lze flexibilně umístit v prostoru a lze je bezpečně postavit i na zem.  Tímto je lze velmi dobře začlenit jak do stávajících, tak do nových zařízení. Integrovaným výstupem zdrojového vzduchu a přímým odběrem odtahového vzduchu přes přístroj nejsou v prostoru nutná žádná dodatečná větrací potrubí.  Přístroje jsou dodávány již hotové s kompletní kabeláží (plug & play) a stačí je tedy obrazně pouze "vsunout do zásuvky". Stejně jako u přístrojů SupraBox COMFORT se i zde používají vysoce efektivní protiproudové výměníky a ventilátory EC výrobce Rosenberg.

Kompaktní větrací zařízení SupraBox DELUXE jsou ideální pro použití v prostorách tříd, kanceláří, seminářů či jiných pobytových prostorů.

V závislosti na situování v rámci prostoru jsou k dispozici dva přístroje s různými jmenovitými výkony (500 m³/h a 750 m³/h) a různými přípojkami; horizontální (H) a vertikální (V).

SupraBox DELUXE (H a V)