Používáme Cookies, abychom mohli provozovat tyto internetové stránky a zlepšovat Vaši uživatelskou spokojenost.

  • Slideshow - Schulen
  • Slideshow - Schulen
  • Slideshow - Schulen

Developed by jtemplate

Školy

V mnoha školách vládne "hustý vzduch"...

Lüftung in Schulen... tohle potvrzují vedle aktuálních studií PISA také vědecké výzkumy, které dokazují, že kvalita vzduchu je ve školních třídách na velmi špatné úrovni. Vinu zde nese příliš vysoký obsah kysličníku uhličitého (CO2) v prostoru tříd.

V posledních letech došlo z důvodu budoucích úspor energií k sanacím fasád a oken mnoha veřejných budov. Zejména v Německu došlo v rámci konjunkturního balíku II k modernizaci četných škol. Často nebyla zohledněna nutnost přirozené výměny vzduchu přes vnější fasády budov. Výsledkem toho došlo ke zvýšení obsahu CO2-a tím způsobené únavě, bolesti hlavy a oslabení soustředění žáků, stejně jako zvýšená zátěž pro učitele žáků, kteří jsou nuceni snížené vnímání žáků zvládat.

Ve většině prostor škol probíhá výměna vzduchu výhradně větráním okny, ovšem pouze tehdy, pokud jsou okna otevřena.  Jakmile se okna zavřou, rapidně stoupne obsah CO2.  Často dojde k dosažení "hygienicky závadných" koncentrací CO2 ve vzduchu místnosti.

Již při koncentraci CO2 větší jak > 1.000 ppm lze hovořit o hygienicky hraničící hodnotě. Tato hodnota bývá zpravidla překračována již po velmi krátké době od vstupu osob do místnosti.  Přitom dokonce hygienicky neakceptovatelné hodnoty překračující hodnotu 2 000 ppm nejsou žádnou výjimkou.  Vysoká hladina vnějšího hluku, příliš nízké venkovní teploty a případné průvany, větrání ztěžují. Situaci dále komplikuje i fakt, že při tomto způsobu větrání uniká cenné teplo z místnosti a tento vzduch je po větrání opět nutno náročně ohřívat.

Řešením problému je nucené větrání ...

Přístrojové větrání školních tříd může pomoci zmíněné problémy vyřešit. Tohle potvrzují i studie univerzity v Dánsku, které byly provedeny v dánských třídách. Tyto studie dospěly k závěru, že žáci v přístrojově větraných místnostech pracují až o 16% efektivněji, než v prostorách, které jsou větrány otevřením oken. Jedině přístrojovým větráním lze obsah CO2 v prostorách školních tříd dlouhodobě udržovat v hygienicky akceptovatelných mezích, navíc při dodržení podmínek komfortu (bez průniku studeného vzduchu, bez průvanů atp.).

Společnost Rosenberg nabízí optimální řešení pro přístrojová větrání ve třídách, zasedacích místnostech, kancelářích, klubovnách aj., kdy jsou kompaktní větrací přístroje série SupraBox DELUXE lokálně situované:

SupraBox DELUXE (H a V)